1. سیداحمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , علی معتمدزادگان , امان محمد ضیائی فر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سید علی مرتضوی , ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده , پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۷۹-۱۹۲
  2. احسان فتوحی بافقی , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , بهسازی تولید درآب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۵-۵۵
  3. جواد ابوالفضلی اصفهانی , اصغر کرایه چیان , روش‌ ADI بهبوديافته و كاربرد آن براي حل مسائل انتقال هدايتي حرارت , فنی مهندسی مدرس , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶
  4. جواد ابوالفضلی اصفهانی , تجزيه و تحليل توليد آنتروپي در فرآيند انتقال حررت به جريان توسعه يافته آرام با سيال لزج تراكم ناپذير , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲